NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
školní dílo
Dílo žáka nebo studenta vytvořené v rámci plnění školních povinností. Škola je oprávněna v rámci bezúplatné zákonné licence školní dílo užít ke své vnitřní potřebě. Při jiném užití má škola právo na uzavření licenční smlouvy za obvyklých podmínek.
[AZ-2000:§60]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002750.htm ]