NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
trvání majetkových práv
Délka platnosti autorských majetkových práv. Autorská majetková práva trvají zpravidla po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (v evropském právu). U spoluautorů se lhůta počítá od smrti posledního z nich. U děl anonymních, pseudoanonymních a kolektivních trvají práva 70 let od oprávněného zveřejnění díla.
[AZ-2000:§27.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002751.htm ]