NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
užití díla
právo na užití, právo reprodukce, půjčování originálu, reprodukční právo, výkon práva dílo užívat, výpůjční právo, vystavování díla
Upotřebení autorského díla, které zasahuje do majetkového práva autora. Dílo lze užít rozmnožováním, zpřístupňováním v hmotné podobě (půjčováním, pronájmem, rozšiřováním a vystavováním) nebo zpřístupňováním v nehmotné podobě (sdělováním veřejnosti). Užít díla lze pouze se souhlasem autora, který autor uděluje licenční smlouvou (úplatná zákonná licence), nestanoví-li autorský zákon, že lze dílo užít i bez souhlasu autora (bezúplatná zákonná licence).
[AZ-2000:§12]
[ČSN-2000B]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002753.htm ]