NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
volné dílo
Dílo, na které se nevztahuje ochrana autorských práv a které může být užito kýmkoliv s tím, že si nikdo nesmí osobovat autorství, smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Jedná se především o autorská díla, u kterých uplynula doba trvání majetkových autorských práv, ale může jít také o díla, která nejsou předmětem ochrany autorských práv, neboť nesplňují předpoklad jedinečného výsledku tvůrčí činnosti autora nebo jsou z autorskoprávní ochrany přímo vyňata (např. údaje a jiná fakta sama o sobě, myšlenky, postupy, principy, metody, zákony, soudní a úřední rozhodnutí).
[AZ-2000:§28]
[GRUBER-2010]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002754.htm ]