NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výhradní licence
exkluzivní licence, nakladatelská licence, nevýhradní oprávnění, výlučná licence
Licenční smlouva, v rámci které autor nesmí poskytnout licenci jinému subjektu a nesmí sám dílo užít. Musí být uzavřena vždy v písemné podobě. Není-li ujednáno v licenční smlouvě výslovně jinak, jde o licenci nevýhradní. V případě nakladatelské smlouvy, kterou nositel práva poskytuje licenci k rozmnožování a rozšiřování díla, se má naopak za to, že se jedná o licenci výhradní; to neplatí u periodických publikací.
[AZ-2000:§46-47.]
[BOHÁČEK-2001A:252-4]
[TELEC-2001:227]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002755.htm ]