NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zaměstnanecké dílo
Dílo, které autor vytvořil při plnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního poměru. Zaměstnavatel je ze zákona oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu, tedy využívá dílo svým jménem, případně je může se svolením autora postoupit třetí straně.
[BOHÁČEK-2001A:244.]
[VLČEK-1993:42-43.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002756.htm ]