NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zpravodajská licence
Bezúplatná zákonná licence ve prospěch hromadných sdělovacích prostředků v rámci zpravodajství o aktuální události, při které je dílo užito nebo při převzetí článku s aktuální společenskou tematikou, který již byl zveřejněn v jiném hromadném sdělovacím prostředku. Citování zdroje je nezbytné; pokud je převzetí výslovně zapovězeno, není přípustné.
[AZ-2000:§34]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002757.htm ]