NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zpřístupnění díla
Užití díla, které zahrnuje umožnění vnímání díla jiné osobě, např. rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování, sdělování díla apod.
[AZ-2000:§4-23]
[ČSN ISO 8777-1996]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002758.htm ]