NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zvláštní právo pořizovatele databáze
právo k databázi
Právo k databázi náležející fyzické či právnické osobě, která pořídí databázi či si toto pořízení zjedná a nese náklady s tím spojené. Účelem práva je ochrana investice vložené do databáze a obsahu databáze, na rozdíl od autorskoprávní ochrany, která chrání tvůrčí výběr či uspořádání databáze. Pořizovatel má právo užívat databázi a udělit jinému oprávnění k jejímu užívání (tzn. vytěžování a zužitkování) ve hmotné i nehmotné podobě. Právo není porušeno uživatelem, který užívá část databáze pro osobní potřebu nebo pro vědecké a výukové účely. Právo trvá 15 let od pořízení databáze; nevztahuje se na úřední databáze.
[HARTMANOVÁ-2001:115-6.]
[AZ-2000:§89]
[PRINCIPLES:4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002760.htm ]