NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtivost textu
Stupeň obtížnosti textu z hlediska čtenáře, který se nejčastěji kvantifikuje pomocí údajů týkajících se významných prvků jazykové struktury textu (např. délka věty ve slovech, délka slova ve slabikách, počet všech slov, počet všech různých slov apod.). Ukazatel obtížnosti textu umožňuje posoudit, zda texty odpovídají svojí jazykovou náročností věku čtenáře, jemuž jsou určeny. (Pro texty v českém jazyce se používá Mistríkův vzorec obtížnosti textu).
[PRŮCHA,WALTEROVÁ,MAREŠ-2001:35]
[MERRIAN-WEBSTER ONLINE]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002762.htm ]