NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafologie
Disciplína studující psychologické souvislosti mezi písmem a píšícím člověkem. Vychází z rozboru různých charakteristik písma (např. tvaru a velikosti písmen, tlaku vedené linie, způsobu navazování písmen apod.) a odvozuje ze získaných poznatků individuální psychologické rysy jedince.
[POLÁK-2002:1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002765.htm ]