NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hermeneutika
Filozofická disciplína zabývající se výkladem a interpretací porozumění textu. Hermeneutika přistupuje k libovolnému textu primárně jako k nepochopenému a klade si za cíl vypracovat účinné metody k jeho porozumění.
[GRONDIN-1997:137-157]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002766.htm ]