NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
heuristika
1. Technika přípravné technické a vědecké práce spočívající ve vyhledávání, třídění a hodnocení pramenů a pramenných informací. - 2. Specifický způsob či procedura řešení problémů nebo objevování vědeckých poznatků bez znalosti daného algoritmu založená na rozdíl od formálních matematických a logických metod na induktivních metodách a metodě pokusu a omylu. Heuristika se nejčastěji používá při řešení složitých, neobvyklých problémů nebo v případě časového omezení.
[STRAKA-1990:59]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002767.htm ]