NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
homografie
grafická homonymie
Vlastnost dvou nebo více termínů, které mají stejnou grafickou formu, ale rozdílnou výslovnost.
[LOTKO-1999:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002769.htm ]