NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
homonymie
homonymita
Skutečnost, že jazykové jednotky, popř. jejich tvary (morfém, gramatický tvar apod.) znějící nebo psané stejně mají různý význam.
[LOTKO-1999:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002770.htm ]