NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
homonymum
homonymní slovo
Slova nebo jiné jazykové jednotky, popř. jejich tvary (morfém, gramatický tvar apod.) znějící nebo psané stejně, ale různého významu. Rozlišují se lexikální, morfologická, akustická aj. homonyma.
[LOTKO-1999:41]
[HORECKÝ,RÁCOVÁ-1979:58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002771.htm ]