NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jazykověda
lingvistika
Věda o jazyku, jeho struktuře, vztahu k myšlení a skutečnosti.
[HORECKÝ,RÁCOVÁ-1979:70]
[SGALL-1977:22-61]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002772.htm ]