NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kognitivní věda
Transdisciplinární věda usilující o pochopení procesu myšlení, učení a rozhodování. Opírá se o výsledky výzkumů z oblasti neurofyziologie, biologie, psychologie, umělé inteligence, teorie informace, lingvistiky, antropologie a dalších vědních oblastí. Myšlení se snaží pochopit s využitím výpočetních procedur v pojmech tzv. reprezentujících struktur mysli, které na tyto struktury aplikují matematicko-statistické a jiné metody.
[THAGARD-2001:22-28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002773.htm ]