NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komunikační systém
Systém zprostředkující komunikaci mezi partnery komunikace s cílem dosažení socializace a vyššího poznání objektivní reality.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:207,260-261]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002775.htm ]