NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komunikační věda
teorie komunikace, komunikační teorie
Vědecká disciplína zabývající se zkoumáním komunikačních jevů, procesů a systémů.
[ČSN ISO 5127-1,1993:1.1.3-02]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002776.htm ]