NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kvazisynonymie
nepravá synonymie
Vlastnost dvou nebo více výrazů, které mají podobný význam a jsou pro určité účely považovány za synonyma.
[ČSN ISO 5127-1,1993:1.1.2-13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002777.htm ]