NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kvazisynonymum
nepravé synonymum, podmíněné synonymum
Výrazy, které mají podobný význam,, s nimiž se pro dané účely zachází jako se synonymy.
[ČSN ISO 5127-6,1994:3.4.2-05]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002778.htm ]