NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lidská paměť
dlouhodobá paměť, krátkodobá paměť, senzorický registr
Vlastnost nervového systému spočívající v uchovávání poznání, získaného v průběhu života. Z hlediska kognitivní psychologie se paměť člení na senzorický registr (prvotní osvojení informace), krátkodobou paměť (pracovní paměť, v které se informace uchovává před vstupem do dlouhodobé paměti) a dlouhodobou paměť (zabezpečuje aktivní organizaci minulých poznatků).
[KLÍR,VALACH-1965:181-204]
[RUISEL,RUISELOVÁ-1990:147-183]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002779.htm ]