NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
média
masmédia, masová média, hromadné sdělovací prostředky
Prostředky, metody, instituce a technologie, jimiž se realizuje masová sociální komunikace (např. televize, rozhlas, noviny, internet apod.).
[ODLIS]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:104]
[PRŮCHA,WALTEROVÁ,MAREŠ-2001:118-119]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002780.htm ]