NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mem
Základní prvek kultury šířený negenetickou cestou, zejména napodobováním (imitací). Mem má podobně jako gen schopnost replikace, kopírování a reprodukce. Do kategorie memů patří (podle autora pojmu R. Dawkinse) většina kulturních výtvorů, např. písně, nápady, móda, návod či způsob výroby produktu, ale i samotný vyrobený produkt, např. hrnec.
[BLACKMOREOVÁ-2000:11-12]
[DAWKINS-1998:172-182]
[BUCHTOVÁ-2012:2]
[HEŘT-2006:1-3]
[LORENZ-2005:11-12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002781.htm ]