NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
metajazyk
Jazyk používaný k popisu a analýze jiného jazyka, včetně možnosti popisu jeho syntaxe a sémantiky. Zkoumaný jazyk je obvykle označován jako jazyk objektový. Součástí metajazyka musí být široké spektrum jazykových prostředků pro označení všech dostupných výrazů zkoumaného jazyka. Podstatnou část metajazyka tvoří terminologie.
[HORECKÝ,RÁCOVÁ-1979:91]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002782.htm ]