NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
metakomunikace
Souhrn nonverbálních (mimořečových) průvodních znaků komunikace, které doplňují nebo modifikují verbální komunikaci (např. intonace, citový přízvuk, situační kontext, gestikulace, grimasa apod.).
[LAMSER-1969:19-45]
[WATZLAVICK,BAVELASOVÁ,JACKSON-1999:52-58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002783.htm ]