NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neverbální komunikace
Komunikace prostřednictvím nejazykových prostředků (např. tělesných pohybů, gest, mimiky, intonace hlasu apod.).
[WATZLAVICK,BAVELASOVÁ,JACKSON-1999:52-58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002784.htm ]