NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pedagogika
Věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti.
[PRŮCHA,WALTEROVÁ,MAREŠ-2001:160-161]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002786.htm ]