NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
počítačová věda
Věda zabývající se zpracováním údajů a systémy na jejich zpracování. Zahrnuje teorii i navrhování výpočetních systémů, hardware a software, včetně způsobů jejich využití v praxi. Má interdisciplinární charakter a zabývá se též problematikou vztahu uživatele a počítače.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:260-261]
[CLAUS,SHILL-1991:256-258]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002787.htm ]