NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pojem
Forma myšlení odrážející podstatné vlastnosti předmětů, jevů objektivní skutečnosti. Pojmy mohou být všeobecné a jedinečné, univerzální a neutrální, konkrétní a abstraktní, pozitivní a negativní. Tvorba nového pojmu nebo jeho rozšíření, modifikace známého pojmu je často spojená s dokazováním.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:261]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002788.htm ]