NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
porozumění textu
Úspěšné uplatnění takových předpokladů, schopností nebo kapacit příjemce sdělení či souboru znakových prostředků, které umožňují přiřadit těmto prostředkům interpretaci, která se v podstatných rysech shoduje s interpretací vloženou do textu autorem. K docílení plného porozumění je třeba, aby příjemce disponoval příslušnou jazykovou, znakovou, encyklopedickou kompetencí, která mu umožňuje sdělení dekódovat.
[IVANOV,ŠAUMJAN-1964:51-57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002791.htm ]