NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
publicistika
V širším smyslu označení žurnalistické tvorby i části žurnalistické produkce, činnosti zaměřené k veřejnosti, určené ke zveřejnění. V užším smyslu pojmu činnost spojená s vyjádřením stanoviska, objasňující události, situace nebo myšlenky slovem nebo obrazem v médiích. Na rozdíl od zpravodajství, kde se uplatňují především fakta, publicistika kromě informací obsahuje názor, hodnocení, subjektivní přístup, zahrnuje pojmy, soudy, postoje, kombinuje analytický a syntetický přístup. Jejím výsledkem je přesvědčení a získání recipienta.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:146]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002792.htm ]