NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
scientometrie
naukometrie (zast.)
Vědní obor zabývající se metodami matematické a statistické analýzy vědeckého výzkumu, především v přírodních vědách.
[KEENAN, JOHNSTON-2000:217]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002793.htm ]