NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sémiotika
sémantika, pragmatika, syntagmatika
Obecné označení vědních teorií, které se zabývají zkoumáním znaků a znakových soustav. Součástí sémiotiky je sémantika (zkoumá vztahy mezi formou a významem znaků), pragmatika (zkoumá vztahy mezi znaky a jejich uživateli) a syntagmatika (zkoumá vzájemné vztahy mezi znaky).
[STRAKA-1990:166-167]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002794.htm ]