NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
synonymie
pravá synonymie
Vlastnost dvou nebo více termínů téměř stejného nebo podobného významu, stylistického zabarvení a kontextového užití. Synonymie absolutní nastává, pokud se shodují dva termíny ve všech příznacích (v konotaci, denotaci a distribuci). Liší-li se výraz od ostatních členů synonymické řady v rozsahu denotace, v konotaci nebo distribuci, mluví se o částečné synonymii (tato synonyma nelze libovolně zaměňovat v různých kontextech).
[LOTKO-1999:100-101]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002795.htm ]