NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
synonymum
Výraz nebo gramatický tvar téměř stejného nebo podobného významu, stylistického zabarvení a kontextového užití.
[LOTKO-1999:100-101]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002796.htm ]