NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
termín
odborný název, terminus (zř.), terminus technicus (zast.)
Slovo nebo slovní spojení použité k jednoznačnému označení pojmu v pojmovém systému vědního nebo technického oboru.
[ČSN ISO 5127-1,1993:1.1.2-08]
[ČSN ISO 1087-1-2002:3.4.3]
[CZECHENCY-2020]
[SLOVNÍK-SPIS-JAZ-ČES-2011]
[MACHOVÁ-1995:137-157]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002797.htm ]