NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tisková agentura
zpravodajská agentura
Instituce shromažďující, zpracovávající a poskytující zpravodajské informace. Jedná se zpravidla o slovní či obrazové informace týkající se aktuálních domácích či zahraničních společenských, politických a hospodářských událostí. Na základě objemu, rozsahu a úrovně poskytovaných služeb lze rozlišit agentury světové, národní a regionální.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:16-17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002798.htm ]