NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
verbální komunikace
řečová komunikace
Komunikace prostřednictvím řeči.
[WATZLAVICK,BAVELASOVÁ,JACKSON-1999:42-58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002799.htm ]