NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výpočetní lingvistika
algebraická lingvistika, matematická lingvistika, komputační lingvistika, počítačová lingvistika
Obor zabývající se kvantitativním popisem jazykových jevů s využitím výpočetní techniky. V knihovnictví i informační vědě se uplatňuje zejména při automatizaci informačních procesů a analýze textů (strojový překlad, automatické indexování, tvorba selekčního jazyka apod.).
[IVANOV,ŠAUMJAN-1964:51-74]
[SGALL-1977:8-22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002800.htm ]