NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sémantická analýza
Metoda používaná pro rozbor terminologické a obsahové struktury textu. Podle výzkumného záměru rozlišujeme několik přístupů. Obsahová analýza je zaměřena na kvantitativní analýzu frekvenční struktury textů s cílem charakterizovat jejich obsahovou strukturu. Lexikografická kvalitativní analýza terminologické struktury textu se používá za účelem vytvoření terminologického slovníku. Lingvistická analýza analyzuje vztahy a souvislosti mezi vytipovanými prvky textu a kontextu. Uvedené metody se algoritmizují, aby je bylo možné aplikovat při výzkumech velkých souborů dat uložených v pamětech počítačů.
[TURČOVÁ-2001:2-7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002802.htm ]