NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sémantický trojúhelník
sémiotický trojúhelník
Charakteristika vztahu mezi myšlením, jazykem a realitou vyjádřená vztahem pojmu, výrazu (slova) a předmětem (denotátem).
[HORECKÝ-1983:53-57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002803.htm ]