NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
administrativní dokument
Dokument, jenž je výsledkem administrativní praxe v národním i mezinárodním měřítku. Je charakteristický vysokým stupněm formalizace údajů, používáním ustálených precizně vypracovaných slovních formulací a standardizovaných forem vnější úpravy.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:258]
[NOVÁKOVÁ-1991]
[SEDLÁČKOVÁ-1993]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002805.htm ]