NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
analytická úroveň zpracování
analytická bibliografická úroveň
Rovina bibliografického zpracování části dokumentu (např. stati ve sborníku, článku v časopise, skladby v audiálním dokumentu apod.), která je fyzicky součástí jiné popisné jednotky a z hlediska bibliografické identifikace je její lokace závislá na záznamu dokumentu, v němž je tato část obsažena.
[UNIMARC MANUÁL-1996:Návěští-3]
[DOPORUČENÍ PRO POPIS ČÁSTÍ-1997:1-2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002807.htm ]