NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
antislovník
Příručkové dílo, jež se odchyluje od obvyklé podoby slovníku svým polemickým vztahem k jinému dílu nebo svým obsahem (nezřídka humorným), stylem (často satirickým) nebo uspořádáním (volným textem aj.).
[HARTMANN-JAMES-1998:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002809.htm ]