NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
apertura
Dvoustrana rozevřeného svazku, která byla u nejstarších kodexů považována za jednotný celek, jemuž bylo podřízeno jak grafické rozvržení textu, tak výzdoby. U prvotisků bylo přejato jako tištěné společné označení dvou stránek otevřené knihy, zpravidla formátu folia, později užívané rovněž v některých starých tiscích. Označení v podobě písmen, která po jednotlivých vrstvách o 20-40 listech pokračovala v abecedním pořadí, bylo doplněno číslicí, v každé vrstvě začínající od jedničky.
[HORÁK-1948: 31]
[BOHATCOVÁ-1990: 21, 130, 148]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002811.htm ]