NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
aplikovaná informatika
Poměrně neurčitě vymezená oblast vědy i praktické činnosti, která využívá principů, poznatků a metod informatiky (počítačové vědy). Předmětem zájmu nejsou samotné informační a komunikační technologie, ale jejich využití při řešení problémů. Zahrnuje a) specializační obory teoretické informatiky (zejména inženýrské disciplíny - např. softwarové inženýrství), b) aplikační oblasti teoretické informatiky (např. bioinformatika, informační systémy).
[VÝROČNÍ-2003:8-9]
[STUDIJNÍ-2003:70]
[SIGAPP:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002812.htm ]