NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
analytická titulní stránka
Titulní stránka části dokumentu již v úplnosti bibliograficky popsaného, např. titulní stránka stati ve sborníku, kapitoly v monografii, popř. monografie v rámci monografické edice.
[ISBD(CR)-2008:11]
[ZPRACOVÁNÍ FONDŮ-1999]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002815.htm ]