NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
aplikační program
aplikační balík, aplikační programové vybavení, aplikační software, uživatelská aplikace
Počítačový program nebo soubor programů, určených k výkonu specializovaných funkcí, které uživatel počítače využívá při vykonávání konkrétních činností a úkolů. Příkladem je textový editor sloužící uživateli při zpracovávání textových dokumentů.
[COLLIN-1994]
[ÚVOD-1997]
[ENCYKLOPEDIE O POČÍTAČÍCH]
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 28 / 000002822.htm ]